Truyền hình trực tiếp tại phim trường đài TH HTV

Loại màn hình LED

33m P3In

Tỷ lệ điểm chết

Có 2 module bị sâu đã  được thay

Thiết bị điều khiển

Laptop macbook chạy  bình thường

Thời gian

06.11.2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.