Màn hình LED sáng tạo

_

Trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao với tính linh hoạt tối đa, hoàn hảo cho các ứng dụng khác nhau

LED trong suốt

 • Độ phân giải 192×128 pixel
 • Độ sáng 500 - 900 nits (Indoor)
 • Độ sáng 1500 - 2500 nits (Semi Outdoor)
 • Kích thước cabinet 770x1270x55 mm

ePoster

 • Độ phân giải 256×768 pixel
 • Độ sáng 800 - 1200 nits
 • Kích thước cabinet 700x1950x420 mm

LED mành

 • Độ phân giải 96x192 pixel
 • Độ sáng 1200 nits
 • Kích thước cabinet 450x900x55 mm

LED lưới

 • Độ phân giải 32×64 pixel
 • Độ sáng 1200 nits
 • Kích thước cabinet 400x800x60 mm

LED cầu thang

 • Độ phân giải 192×32 pixel
 • Độ sáng 1200 nits
 • Kích thước cabinet 1152x192x100 mm

LED tube

 • Độ phân giải 1×30 pixel
 • Độ sáng 800 nits
 • Kích thước cabinet 33x500x30 mm