Chương Trình Biểu Diễn Nghệ Thuật Chào Mừng Thành Công Đại Hội Công Đoàn Các Cấp

Loại màn hình 

P3o2 – P8.3

Kích thước

45m-10.8m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

27/01/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.