Chương Trình Dấu Ấn Thời Gian Tại Phim Trường A2 HTV Ngày 22.05.2020 ( 10m2 MH Led P3 outdoor ) 4

Show Dau An Thoi Gian

Product model

P3 Indoor

Screen size

8m2

Location

A2 HTV Films studio

Date

22.05.2020