Chương Trình Dấu Ấn Thời Gian Tại Phim Trường A2 HTV Ngày 22.05.2020 ( 10m2 MH Led P3 outdoor ) 4

Chương trình Dấu Ấn Thời Gian

Loại sản phẩm

P3 Indoor

Kích thước màn hình

8m2

Địa điểm

Phim trường A2 HTV

Thời gian

22.05.2020