Conference

Họp báo giới thiệu TV Sony

Loại sản phẩm

P3 Indoor

Kích thước màn hình

35m2

Địa điểm

Intercontinental Hotel, Q1

Thời gian

08.07.2020