Game show Trời sinh một cặp mùa 4 tại phim trường Tham Lương Ngày 17.04.2020 (59m2 MH Led P4 indoor)1

Gameshow Trời Sinh Một Cặp

(Mùa 4)

Loại sản phẩm

P4 Indoor

Kích thước màn hình

59m2

Địa điểm

Phim trường Tham Lương

Thời gian

17.04.2020