Show lễ trao giải thưởng và học bổng Trần Văn Khuê tại Nhà Hát Thành Phố

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

9m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

23/07/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.