Sự kiện khai trương ngày 31/3/2024 tại Suối Tiên

Loại màn hình

P3O1

Kích thước

10M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

31/03/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.