Sự kiện ngày 25/04/2023 tại Khách sạn Park Hyatt

Loại màn hình

p3M1

Kích thước

11.25m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

25/04/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.