Sự kiện : Penfolds trade dinner

Loại màn hình Led

10m P3M1

Tỉ lệ điểm chết

Không

Thùng điều khiển

Pc đôi bình thường

Đơn vị Led

Không

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.