Sự kiện tại Tòa nhà Viettel – Tháp B

Loại màn hình

p3 outdoor

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

06/04/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.