Mở bán căn hộ Hudson Tower

City Garden Thủ Thiêm
Dòng sản phẩm
P3 Indoor
Kích thước
81.5 m2
Địa điểm
GEM center
Thời gian
01.11.2020