Sự kiện ABBOTT (CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TOÀN CẦU) 

Loại màn hình

P3 In M1

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

15/08/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.