Sự kiện công ty Châu Duy Phát ngày 15/05/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

18M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

15/05/2024 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.