Sự Kiện Ngày 19/05/2024

Loại màn hình

P3O

Kích thước

76M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

19/05/2024 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.