Sự kiện HIFF

Loại màn hình

P4OD2

Kích thước

66M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

6/4 – 13/4/2024 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.