Sự kiện ” Kết nối đối tác 101 eyewear” tại Phạm Văn Đồng

Loại màn hình 

 P3 indoor 

Kích thước

36m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

30/05/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.