Sự kiện ngày 07/04/2024 tại Khách sạn Caravelle Sài Gòn

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

12,5M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

7/4/2024 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.