Sự kiện ngày 26/05/2024 tại Chung cư Garden Plaza

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

6M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

26/05/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.