Sự Kiện Ngày 29/05/2024

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

29/05/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.