Sự kiện nhà văn hóa thanh niên (30/11/2022)

Loại màn hình Led

28.5m p4OD2

Tỉ lệ điểm chết

Không

Thùng điều khiển

PC bình thường

Thời gian

30/11/2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.