Sự Kiện tại Công ty cổ phần nhựa Tân Phú

Loại màn hình 

P3 M1

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

06/10/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.