Sự kiện Họp mặt Cán bộ công nhân hưu trí

Loại màn hình

P3 Outdoor

Kích thước

20m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

05/10/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.