Sự kiện tại Phim trường MCV – 40 đường số 19, Khu chế xuất Tân Thuận, Q7

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

6m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

20/04/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.