Sự Kiện Town Hall Meeting Của Heniken tại Bến Tre Ngày 21.12.2020 (45m2 MH Led P3 indoor).jpg1
Sự Kiện Town Hall Meeting Của Heniken tại Bến Tre Ngày 21.12.2020 (45m2 MH Led P3 indoor).jpg2

Town Hall Meeting

Heineken

Dòng sản phẩm
P3 Indoor
Kích thước
45 m2
Địa điểm
Bến Tre
Thời gian
21.12.2020