Sự Kiện Ra Mắt Dự Án Opal Skyline Tại White Palace PVĐ Của Công Ty Đất Xanh Ngày 20.09.2020 ( 103m2 MH Led P3)3

 Ra mắt Dự án Opal Skyline

Tập đoàn Đất Xanh

Loại sản phẩm

P3 Outdoor

Kích thước màn hình

103 m2

Địa điểm

White Palace PVĐ

Thời gian

20.9.2020