Show Sự kiện ngày 30/04/2024 tại Charm Hồ Tràm

Loại màn hình

P3O2 & P3O

 

Kích thước

196,5M2 & 15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

30/04/2024 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.