Sự Kiện tại Sân bóng đá Khánh Hội

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

26,27/02/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.