Sự kiện tại SVĐ thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại màn hình 

P3OD2

Kích thước

61m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

18/02/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.